Canon Nyomtatófej Garancia

Számos, az iPF Corner webáruházban forgalmazott Canon nyomtatófejre a gyártó jótállást vállal. Ennek hivatalos feltételrendszeréről az alábbiakban lehet tájéjozódni. Amennyiben további kérdés merülne fel, kérem keressen bennünket!

---

Tájékoztatjuk, hogy a CANON HUNGARIA Kft. - önként vállalt jótállás keretein belül - egy év jótállást vállal a PF03, PF04, PF05, PF06 illetve PF10 típusú nyomtatófejekre (továbbiakban: termék). Amennyiben a termékkel kapcsolatban jótállási szolgáltatásainkat igénybe kívánja venni, úgy kérjük, olvassa el az alábbi jótállási feltételeket:

1. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

2. Kérjük, hogy követelje meg a vállalkozástól, hogy a jótállási jegyet szabályosan töltse ki (vállalkozás neve, címe, gyári szám, vásárlás vagy üzembe helyezés időpontja.)

3. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.

4. Jótállás alapján cserét csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállás tartama:

A jótállás a Magyar Köztársaság területén történt vásárlás esetén addig az időpontig tart, amikor a nyomtatófej által használt tintamennyiség a 10^12 cseppszámot eléri, de a jótállás ideje nem haladhatja meg a vásárlás napjától számított 12 hónapot.

A jótállásra jogosultat a jótállás alapján megillető jogok:

A jótállás a CANON HUNGARIA Kft. által szerződés alapján vállalt és nem jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

A jótállásra jogosultat az alábbiakban meghatározott jogok illetik meg:

Hibás teljesítés esetén a jogosult kicserélést követelhet, a kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A csere során csak új nyomtatófej kerülhet beépítésre.

A csere időpontjával a jótállás újból kezdődik a jelen jótállási feltételeknek a jótállás tartamára vonatkozó előírásainak megfelelő időtartamban.


A jogosult kinél és mikor jelentheti be jótállási igényét:

A Jogosult a csere iránti igényét bármely Canon LFS szakszerviz diszpécserszolgálatánál jelezheti. A területileg illetékes, CANON HUNGARIA Kft. által akkreditált, hivatalos szakszervizeink listája a www.fejgarancia.hu oldalon található.

A Jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a a szakszervízzel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Jogosult a felelős.


A jótállási felelősséget kizárjuk,


• ha a cserélendő nyomtatófejet nem hivatalos, Canon LFS akkreditált szakszerviz cserélte;

• ha a fejkocsi biztonsági ragasztó szalagja sérült, vagy eltávolították;

• idegenkezű műszaki beavatkozás, vagy annak kísérlete;

• nem eredeti kellékanyag használata esetén;

• nem a kezelési utasításban foglaltak szerinti gépkezelés;

• töréskár, rongálás, elemi csapás, elektromos hálózati hibájából bekövetkezett károsodás illetve működési rendellenesség;

• baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb, a CANON HUNGARIA Kft-n kívül eső ok miatt, ideértve - de nem kizárólag - a villámlást, a vizet, a tüzet, zavargásokat vagy a nem megfelelő szellőzést;

• amennyiben a berendezés műszaki állapota nem biztosítja a nyomtatófej problémamentes, tartós működését.;

• egyéb, nem rendeltetésszerű használat;.

• ha a cserélni kívánt nyomtatófej gyári száma hiányos, rongált vagy módosított;

• Korrózió, kosz, víz vagy más folyadék, illetve homok által okozott meghibásodás esetén;

Abban az esetben, ha a berendezés műszaki állapota nem biztosítja a nyomtatófej problémamentes, tartós működését, a berendezés karbantartását, illetve a szükséges alkatrészek cseréjét írhatjuk elő a garanciális fejcsere előfeltételeként.

----

A Magnetic Kft. hivatalos, Canon LFS akkreditált szakszerviz. Mivel saját raktárkészlettel rendelkeznek, az általa végzett nyomtatófej cserék rövid határidőn belül megvalósíthatók. https://magnetic.hu

Weboldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. További információkat az Adatvédelmi tájékoztatóban talál.